امروز: شنبه 29 آذر 1393 برابر با 20 دسامبر 2014

کارگروه های هشتگانه

وظایف کارگروه ها
کارگروه های هشتگانه

گروه تخصصی معماری و شهرسازیحوزه فعالیت: رعایت اصول ساختمان سازی مطابق با نقشه جامع و تفصیلی شهر و شرایط هر محله،  استفاده از مدل های...
خط مشی کارگروه های مشاورین افتخاری شهردار گلپایگان

خط مشی کارگروه های مشاورین افتخاری شهردار گلپایگان

الف) ضوابط و خط مشی کارگروه های مشاورین افتخاری شهردار 1)از آنجا که کارگروه ها ماهیت مشاوره ای دارند لذا اداره جلسات و اولویت اجرا یا عدم...
سومین جلسه مشاورین افتخاری شهردار گلپایگان در سال1393 برگزار گردید

۱۳۹۳/۰۳/۱۳
سومین جلسه مشاورین افتخاری شهردار گلپایگان در سال1393 برگزار گردید

عصر روز دوشنبه 12خردادماه شهردار گلپایگان میزبان مشاورین افتخاری خود بود تا ضمن استفاده از دیدگاه ها و نقطه نظرات آنان در برنامه ریزی ها و...

تازه ها

Hide Main content block

نقد عکس، عکس نقد!؟